Category Archives: Báo giá

 BÁO GIÁ THÔNG HÚT BỂ PHỐT TẠI HÀ NỘI

Hút Bể Phốt: M3: 300.000đ/m3
Thau Rửa Bể Nước: M3 50.000đ/m3
Thông Tắc : 1 lần /300.000đ

BÁO GIÁ THÔNG HÚT BỂ PHỐT THEO LOẠI XE – CỠ XE

Loại xe – Cỡ xe Đơn vị tính Đơn giá
Xe hút bể phốt 0,7 khối 1 xe 300.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 1 khối 1 xe 350.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 2 khối 1 xe 460.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 3 khối 1 xe 570.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 4 khối 1 xe 680.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 5 khối 1 xe 780.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 6 khối 1 xe 880.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 8 khối 1 xe 1.500.000 VNĐ
Xe hút bể phốt 10 khối 1 xe 1.700.000 VNĐ
Xe hút bể phốt Cỡ lớn 1 xe Liên hệ

Báo giá thông hút bể phốt tại toàn hà nội báo giá mới nhất 2017

Báo giá thông hút bể phốt tại toàn hà nội

 BÁO GIÁ THÔNG HÚT BỂ PHỐT TẠI HÀ NỘI  Hút Bể Phốt: M3: 300.000đ/m3 Thau Rửa Bể Nước: M3 50.000đ/m3 Thông Tắc : 1 lần /300.000đ BÁO GIÁ THÔNG HÚT BỂ PHỐT THEO LOẠI XE – CỠ XE Loại xe – Cỡ xe Đơn vị tính Đơn giá Xe hút bể phốt 0,7 khối 1 […]

Thông tắc chậu rửaHút bể phốtThông tắc bồn cầuThông tắc vệ sinh