Chuyên mục: Hướng Dẫn

Giới Thiệu và cấu tạo bể aerotank

Giới Thiệu và cấu tạo bể aerotank

1.Giới thiệu về bể aerotank Bể Aerotank được nghiên cứu và ra đời từ 1887. Là các bể phản ứng sinh học hiếu khí bằng cách thổi khí và khuấy đảo cơ học làm cho …
0246.292.8884